Dřevěná stavba roku

Dřevěná stavba roku

5.

Zastřešení hlavní věže gotické tvrzi v Hradeníně

Hlasování bylo ukončeno.

Obecné informace o díle

Název díla 

Zastřešení hlavní věže gotické tvrzi v Hradeníně

Architektonický popis

Projekt je součástí širšího záměru obnovy areálu historické tvrzi v osadě Hradenín (městys Plaňany). Areál gotické tvrzi ze 13. století je vzácnou ukázkou architektury venkovských zemanských sídel a zároveň jednou z nejlépe dochovaných staveb tohoto typu v Čechách. V areálu se vyskytuje třípodlažní hlavní věž, která – obdobně jako celý areál - byla nevyužita a zanedbávána převážnou část 20. století. Původní falešná mansardová střecha, vzniklá úpravou stanové střechy starší datace, byla poškozena vichřicí a následně shořela při požáru v polovině 70. let. Zastřešení a statické zajištění hlavní věže zamezuje degradaci této cenné historické památky a zároveň zajišťuje bezpečnost osob pohybujících se areálem. Cílem projektu bylo zhotovit krov dle dochované historické fotodokumentace a dobových analogií, a to nejen z hlediska tvarové podoby a použitých materiálů, ale rovněž z hlediska řemeslného opracování a užitých spojů jednotlivých prvků krovu.

Účel stavby

Prezentace cenné historické stavby středověkého zemanského sídla

Technický popis

Konstrukce nového krovu je zhotovena dle dochované historické dokumentace. Krov je řešen jako tzv. „falešná“ mansardová střecha s námětky, osazená na vaznicovou soustavu. Původní renesanční střecha jehlanovitého tvaru byla nahrazena pozdější (barokní) konstrukcí s doplňujícími náměty opřenými na dlouhých stranách věže do dřevěných krakorců. Věž je ukončena měděnou špicí s makovicí a korouhvičkou. Střecha je opatřena krytinou ze štípaného smrkového šindele kladeného jednoduchým způsobem na dřevěné laťování. Oplechování a ostatní klempířské detaily jsou provedeny v měděném plechu Cu tl. 0,55 mm. Trámová konstrukce krovu je provedena z dřevěného masivu, veškeré trámy jsou hraněné a ručně přitesávané pro dosažení vzhledu obdobného historickým trámovým konstrukcím včetně ozdobné tesařské úpravy zhlaví trámů a krátčat. Konstrukce krovu je kotvena do pozednice na vnitřní straně obvodové zdi a druhé pozednice (dle dochované dobové fotodokumentace) na vnějším obvodu, do níž jsou rovněž osedlány stropní trámy a krátčata. Dřevěné krakorce, na něž dosedají námětky spodní části „mansardy“, jsou na dlouhých stranách obvodové stěny obnoveny. Jejich profilace byla zachována dle dobové dokumentace.

Realizační skupina

Architekt projektu

Dipl. Arch. Irena Hrabincová, Mgr.A. Vladimír Rišlink

Projektant

IHARCH s.r.o. (architektonicko-stavební část) / RECOC s.r.o. (statika)

Dodavatel stavby

FORTNASTAV s.r.o.

Investor

Středočeský kraj

Země umístění stavby

Česká republika

Datum kolaudace

2015

Skladba konstrukce

Jednovrstvý plášť z ručně štípaného dřevěného šindele na ručně přitesávané a hoblované konstrukci krovu, ručně opracované krakorce a římsy

Zastavěná plocha

cca 108 m2

Výška objektu

cca 23 m

Údaje o soutěžícím

Jméno/Název společnosti

IHARCH s.r.o.

Bydliště/Sídlo společnosti

Rytířská 13, 110 00 Praha 1

Vztah ke stavbě

Architekt projektu

Webová stránka

Telefon

+420 222 221 700

Email

atelier@iharch.cz

Kontaktní osoba

Dipl. Arch. Irena Hrabincová

2024 © Nadace dřevo pro život - Oficiální webové stránky, všechna práva vyhrazena. / Kontakt / Ochrana osobních údajů

Správce webových stránek UBK s.r.o.

Používáme technologie, jako jsou soubory cookie, abychom mohli přizpůsobovat obsah a reklamy, poskytovat funkce sociálních médií a analyzovat provoz na webu. Informace o vašem používání webu také sdílíme s našimi důvěryhodnými partnery v oblasti sociálních médií, reklamy a analýz.
Souhlasím Více informací